Krušnohorské pověsti

Vydejte se poznávat tajemné bytosti a pověsti Krušných hor (tajemného lesa Miriquidi)


Historie Krušných hor

Původní název Krušných hor byl MIRIQUIDI (TEMNÝ LES). Tento TEMNÝ LES (Miriquidi) byl kdysi nepropustný hustý les, který naháněl strach. Byl plný srázů, močálů (rašelinišť), skrytých jeskyň a následně i vybudovaných dolů.  Protože, Krušné hory leží jak v Česku a také v Německu (Sasku), mají každý trošku jiný dnešní název. V Německu se vžil název Erzgebirge (Rudohoří), a to dle zpracování rudy, které tu probíhalo už od středověku a bylo hlavním činitelem, který krajinu formoval. V Česku se, ale vžil trošku jiný název pro Krušné hory. Sice život ve zdejších horách nebyl snadný a byl i krušný (někdy i krutý), tak pohoří, ale nakonec dostalo svůj název od něčeho jiného - od krušení. Své pojmenování dostalo po zvláštním způsobu těžby rud a kovů - krušit znamenalo ve staročeštině těžit. Z toho při těžbě vznikal krušec, což byly právě hroudy vytěženého nerostu. Krušení (dobývací práce) se provádělo ručně pomocí želízek, dlátek, kladiv, sochorů a případně si horníci pomáhali ohněm. Velký žár hořícího dřeva pomáhal rozpukání horniny a její snadnější odlamování - krušení. Dnes je tento kraj zapsán ve světovém dědictví UNESCO.


Krušnohorské pověsti

Protože dnešní část Krušných hor byl kdysi nepropustný hustý les - MIRIQUIDI, který byl také plný srázů, močálů (rašelinišť), skrytých jeskyň a následně i vybudovaných dolů. Tak nejen v pohanské době tento les (Miriquidi) naháněl strach, ale i následně při dobývání nerostných surovin. I dnes je stále  obýván mytickými bytostmi. Takové bytosti dnes můžete potkat osobně na Stezce krušnohorských pověstí - na hoře Plešivec (Plessberg).


Stezka Krušnohorských pověstí

Na hoře Plešivec (1028 m.n.m.) najdete naučnou stezku - Krušnohorské pověsti. Stezka krušnohorských pověstí má délku cca. 1 km a zabere cca. 30 minut. Na stezce najdete 9 zastavení (vyřazená dřevěné sochy) + altánek a nádhernou vyhlídku na Krušné hory.

Cestou potkáte devět postav ze dřeva (dávných a tajemných obyvatel Krušných hor): 1. PERKMON (permoník - strážce dolů a bohatství Krušných hor), 2. MARCEBILA (vládkyně Krušných hor), 3. OHNIVEC (vládl ohni - pomáhal přežít v krušných podmínkách Krušných hor a dolů), 4. ŠRAKAKAL (ochránce příbytků, stavení, rodin a dětí), 5. LOUPEŽNÍCI (nejznámější loupežnické duo v Krušnohoří byl Ras Hanes a Saský Kuvert), 6. HEJKAL (lesní démon co děsí nejen pocestné), 7. STROMOVÉ ŽENY (mýtické víly z abertamských lesů), 8. RYTÍŘ (popravený Černý rytíř z Hroznětína, který se pořád toulá skrz Krušné hory), 9. ČERT (Krušné hory jsou sídlem čertů/ďáblů, kteří zde žijou v jeskyních a opuštěných dolech).

Vyhlídka Švýcárna - je úžasná vyhlídka ze skal Krušných hor na nádherná panoramata nejen Krušnohoří a Miriquidi.


Odkaz na další výlety (kolem Plešivce)